Classements du spot : Kerbilouët (Arradon)


VMax
# Rider Vitesse Spot
1 Damien Bolo 25.88 nds Kerbilouët foil
2 Tugdual Grall 15.28 nds Kerbilouët wingfoil
Classement Complet
Moyenne 5 x 10s
# Rider Vitesse Spot
1 Tugdual Grall 14.24 nds Kerbilouët wingfoil
2 Damien Bolo 0.00 nds Kerbilouët foil
Classement Complet
Meilleur 500m
# Rider Vitesse Spot
1 Damien Bolo 23.18 nds Kerbilouët foil
2 Tugdual Grall 13.07 nds Kerbilouët wingfoil
Classement Complet
VMax
# Rider Vitesse
Classement Complet
Moyenne 5 x 10s
# Rider Vitesse
Classement Complet
Meilleur 500m
# Rider Vitesse
Classement Complet
VMax
# Rider Vitesse Spot
1 Damien Bolo 25.88 nds Kerbilouët foil
Classement Complet
Moyenne 5 x 10s
# Rider Vitesse Spot
1 Damien Bolo 0.00 nds Kerbilouët foil
Classement Complet
Meilleur 500m
# Rider Vitesse Spot
1 Damien Bolo 23.18 nds Kerbilouët foil
Classement Complet
VMax
# Rider Vitesse
Classement Complet
Moyenne 5 x 10s
# Rider Vitesse
Classement Complet
Meilleur 500m
# Rider Vitesse
Classement Complet
VMax
# Rider Vitesse
Classement Complet
Moyenne 5 x 10s
# Rider Vitesse
Classement Complet
Meilleur 500m
# Rider Vitesse
Classement Complet
VMax
# Rider Vitesse Spot
1 Tugdual Grall 15.28 nds Kerbilouët wingfoil
Classement Complet
Moyenne 5 x 10s
# Rider Vitesse Spot
1 Tugdual Grall 14.24 nds Kerbilouët wingfoil
Classement Complet
Meilleur 500m
# Rider Vitesse Spot
1 Tugdual Grall 13.07 nds Kerbilouët wingfoil
Classement Complet
VMax
# Rider Vitesse
Classement Complet
Moyenne 5 x 10s
# Rider Vitesse
Classement Complet
Meilleur 500m
# Rider Vitesse
Classement Complet
VMax
# Rider Vitesse
Classement Complet
Moyenne 5 x 10s
# Rider Vitesse
Classement Complet
Meilleur 500m
# Rider Vitesse
Classement Complet