Classements du spot : Kerbilouët (Arradon)


VMax
# Rider Vitesse Spot
1 Jef Guillotin 26.90 nds Kerbilouët foil
2 Damien Bolo 25.88 nds Kerbilouët foil
3 Tugdual Grall 15.28 nds Kerbilouët wingfoil
Classement Complet
Moyenne 5 x 10s
# Rider Vitesse Spot
1 Jef Guillotin 25.55 nds Kerbilouët foil
2 Tugdual Grall 14.24 nds Kerbilouët wingfoil
3 Damien Bolo 0.00 nds Kerbilouët foil
Classement Complet
Meilleur 500m
# Rider Vitesse Spot
1 Jef Guillotin 24.49 nds Kerbilouët foil
2 Damien Bolo 23.18 nds Kerbilouët foil
3 Tugdual Grall 13.07 nds Kerbilouët wingfoil
Classement Complet
VMax
# Rider Vitesse
Classement Complet
Moyenne 5 x 10s
# Rider Vitesse
Classement Complet
Meilleur 500m
# Rider Vitesse
Classement Complet
VMax
# Rider Vitesse Spot
1 Jef Guillotin 26.90 nds Kerbilouët foil
2 Damien Bolo 25.88 nds Kerbilouët foil
Classement Complet
Moyenne 5 x 10s
# Rider Vitesse Spot
1 Jef Guillotin 25.55 nds Kerbilouët foil
2 Damien Bolo 0.00 nds Kerbilouët foil
Classement Complet
Meilleur 500m
# Rider Vitesse Spot
1 Jef Guillotin 24.49 nds Kerbilouët foil
2 Damien Bolo 23.18 nds Kerbilouët foil
Classement Complet
VMax
# Rider Vitesse
Classement Complet
Moyenne 5 x 10s
# Rider Vitesse
Classement Complet
Meilleur 500m
# Rider Vitesse
Classement Complet
VMax
# Rider Vitesse
Classement Complet
Moyenne 5 x 10s
# Rider Vitesse
Classement Complet
Meilleur 500m
# Rider Vitesse
Classement Complet
VMax
# Rider Vitesse Spot
1 Tugdual Grall 15.28 nds Kerbilouët wingfoil
Classement Complet
Moyenne 5 x 10s
# Rider Vitesse Spot
1 Tugdual Grall 14.24 nds Kerbilouët wingfoil
Classement Complet
Meilleur 500m
# Rider Vitesse Spot
1 Tugdual Grall 13.07 nds Kerbilouët wingfoil
Classement Complet
VMax
# Rider Vitesse
Classement Complet
Moyenne 5 x 10s
# Rider Vitesse
Classement Complet
Meilleur 500m
# Rider Vitesse
Classement Complet
VMax
# Rider Vitesse
Classement Complet
Moyenne 5 x 10s
# Rider Vitesse
Classement Complet
Meilleur 500m
# Rider Vitesse
Classement Complet