Classements du spot : Goas Treiz (Trébeurden)


VMax
# Rider Vitesse Spot
1 M. R. 29.12 nds Goas Treiz slalom
2 F. P. 29.09 nds Goas Treiz slalom
3 P. K. 27.94 nds Goas Treiz kite
4 G. G. 25.89 nds Goas Treiz wingfoil
5 C. F. 21.99 nds Goas Treiz slalom
Classement Complet
Moyenne 5 x 10s
# Rider Vitesse Spot
1 F. P. 27.51 nds Goas Treiz slalom
2 M. R. 27.05 nds Goas Treiz slalom
3 G. G. 23.81 nds Goas Treiz wingfoil
4 P. K. 23.40 nds Goas Treiz kite
5 C. F. 20.50 nds Goas Treiz slalom
Classement Complet
Meilleur 500m
# Rider Vitesse Spot
1 F. P. 26.97 nds Goas Treiz slalom
2 M. R. 25.08 nds Goas Treiz slalom
3 P. K. 23.67 nds Goas Treiz kite
4 G. G. 21.14 nds Goas Treiz wingfoil
5 C. F. 16.74 nds Goas Treiz slalom
Classement Complet
VMax
# Rider Vitesse
Classement Complet
Moyenne 5 x 10s
# Rider Vitesse
Classement Complet
Meilleur 500m
# Rider Vitesse
Classement Complet
VMax
# Rider Vitesse
Classement Complet
Moyenne 5 x 10s
# Rider Vitesse
Classement Complet
Meilleur 500m
# Rider Vitesse
Classement Complet
VMax
# Rider Vitesse Spot
1 M. R. 29.12 nds Goas Treiz slalom
2 F. P. 29.09 nds Goas Treiz slalom
3 C. F. 21.99 nds Goas Treiz slalom
Classement Complet
Moyenne 5 x 10s
# Rider Vitesse Spot
1 F. P. 27.51 nds Goas Treiz slalom
2 M. R. 27.05 nds Goas Treiz slalom
3 C. F. 20.50 nds Goas Treiz slalom
Classement Complet
Meilleur 500m
# Rider Vitesse Spot
1 F. P. 26.97 nds Goas Treiz slalom
2 M. R. 25.08 nds Goas Treiz slalom
3 C. F. 16.74 nds Goas Treiz slalom
Classement Complet
VMax
# Rider Vitesse
Classement Complet
Moyenne 5 x 10s
# Rider Vitesse
Classement Complet
Meilleur 500m
# Rider Vitesse
Classement Complet
VMax
# Rider Vitesse Spot
1 G. G. 25.89 nds Goas Treiz wingfoil
Classement Complet
Moyenne 5 x 10s
# Rider Vitesse Spot
1 G. G. 23.81 nds Goas Treiz wingfoil
Classement Complet
Meilleur 500m
# Rider Vitesse Spot
1 G. G. 21.14 nds Goas Treiz wingfoil
Classement Complet
VMax
# Rider Vitesse Spot
1 P. K. 27.94 nds Goas Treiz kite
Classement Complet
Moyenne 5 x 10s
# Rider Vitesse Spot
1 P. K. 23.40 nds Goas Treiz kite
Classement Complet
Meilleur 500m
# Rider Vitesse Spot
1 P. K. 23.67 nds Goas Treiz kite
Classement Complet
VMax
# Rider Vitesse
Classement Complet
Moyenne 5 x 10s
# Rider Vitesse
Classement Complet
Meilleur 500m
# Rider Vitesse
Classement Complet