Classements du spot : Kanaha Beach Park ( Kahului)


VMax
# Rider Vitesse Spot
1 Tugdual Grall 13.81 nds Kanaha Beach Park wingfoil
Classement Complet
Moyenne 5 x 10s
# Rider Vitesse Spot
1 Tugdual Grall 12.97 nds Kanaha Beach Park wingfoil
Classement Complet
Meilleur 500m
# Rider Vitesse Spot
1 Tugdual Grall 11.51 nds Kanaha Beach Park wingfoil
Classement Complet
VMax
# Rider Vitesse
Classement Complet
Moyenne 5 x 10s
# Rider Vitesse
Classement Complet
Meilleur 500m
# Rider Vitesse
Classement Complet
VMax
# Rider Vitesse
Classement Complet
Moyenne 5 x 10s
# Rider Vitesse
Classement Complet
Meilleur 500m
# Rider Vitesse
Classement Complet
VMax
# Rider Vitesse
Classement Complet
Moyenne 5 x 10s
# Rider Vitesse
Classement Complet
Meilleur 500m
# Rider Vitesse
Classement Complet
VMax
# Rider Vitesse
Classement Complet
Moyenne 5 x 10s
# Rider Vitesse
Classement Complet
Meilleur 500m
# Rider Vitesse
Classement Complet
VMax
# Rider Vitesse Spot
1 Tugdual Grall 13.81 nds Kanaha Beach Park wingfoil
Classement Complet
Moyenne 5 x 10s
# Rider Vitesse Spot
1 Tugdual Grall 12.97 nds Kanaha Beach Park wingfoil
Classement Complet
Meilleur 500m
# Rider Vitesse Spot
1 Tugdual Grall 11.51 nds Kanaha Beach Park wingfoil
Classement Complet
VMax
# Rider Vitesse
Classement Complet
Moyenne 5 x 10s
# Rider Vitesse
Classement Complet
Meilleur 500m
# Rider Vitesse
Classement Complet
VMax
# Rider Vitesse
Classement Complet
Moyenne 5 x 10s
# Rider Vitesse
Classement Complet
Meilleur 500m
# Rider Vitesse
Classement Complet