Classements du spot : Kanaha Beach Park ( Kahului)


VMax
# Rider Vitesse Spot
1 P. B. 31.70 nds Kanaha Beach Park wingfoil
2 S. D. 31.41 nds Kanaha Beach Park slalom
3 L. L. 30.86 nds Kanaha Beach Park slalom
4 R. V. 29.19 nds Kanaha Beach Park wingfoil
5 K. T. 28.19 nds Kanaha Beach Park wingfoil
Classement Complet
Moyenne 5 x 10s
# Rider Vitesse Spot
1 L. L. 29.42 nds Kanaha Beach Park slalom
2 S. D. 29.18 nds Kanaha Beach Park slalom
3 P. B. 28.29 nds Kanaha Beach Park wingfoil
4 R. V. 28.05 nds Kanaha Beach Park wingfoil
5 K. T. 27.54 nds Kanaha Beach Park wingfoil
Classement Complet
Meilleur 500m
# Rider Vitesse Spot
1 L. L. 28.93 nds Kanaha Beach Park slalom
2 S. D. 28.32 nds Kanaha Beach Park slalom
3 R. V. 27.84 nds Kanaha Beach Park wingfoil
4 P. B. 27.79 nds Kanaha Beach Park wingfoil
5 K. T. 27.54 nds Kanaha Beach Park wingfoil
Classement Complet
VMax
# Rider Vitesse
Classement Complet
Moyenne 5 x 10s
# Rider Vitesse
Classement Complet
Meilleur 500m
# Rider Vitesse
Classement Complet
VMax
# Rider Vitesse
Classement Complet
Moyenne 5 x 10s
# Rider Vitesse
Classement Complet
Meilleur 500m
# Rider Vitesse
Classement Complet
VMax
# Rider Vitesse Spot
1 S. D. 31.41 nds Kanaha Beach Park slalom
2 L. L. 30.86 nds Kanaha Beach Park slalom
3 P. B. 27.28 nds Kanaha Beach Park slalom
Classement Complet
Moyenne 5 x 10s
# Rider Vitesse Spot
1 L. L. 29.42 nds Kanaha Beach Park slalom
2 S. D. 29.18 nds Kanaha Beach Park slalom
3 P. B. 25.23 nds Kanaha Beach Park slalom
Classement Complet
Meilleur 500m
# Rider Vitesse Spot
1 L. L. 28.93 nds Kanaha Beach Park slalom
2 S. D. 28.32 nds Kanaha Beach Park slalom
3 P. B. 25.20 nds Kanaha Beach Park slalom
Classement Complet
VMax
# Rider Vitesse
Classement Complet
Moyenne 5 x 10s
# Rider Vitesse
Classement Complet
Meilleur 500m
# Rider Vitesse
Classement Complet
VMax
# Rider Vitesse Spot
1 P. B. 31.70 nds Kanaha Beach Park wingfoil
2 R. V. 29.19 nds Kanaha Beach Park wingfoil
3 K. T. 28.19 nds Kanaha Beach Park wingfoil
4 J. R. 24.27 nds Kanaha Beach Park wingfoil
5 A. L. S. 23.21 nds Kanaha Beach Park wingfoil
Classement Complet
Moyenne 5 x 10s
# Rider Vitesse Spot
1 P. B. 28.29 nds Kanaha Beach Park wingfoil
2 R. V. 28.05 nds Kanaha Beach Park wingfoil
3 K. T. 27.54 nds Kanaha Beach Park wingfoil
4 J. R. 22.75 nds Kanaha Beach Park wingfoil
5 S. T. 21.21 nds Kanaha Beach Park wingfoil
Classement Complet
Meilleur 500m
# Rider Vitesse Spot
1 R. V. 27.84 nds Kanaha Beach Park wingfoil
2 P. B. 27.79 nds Kanaha Beach Park wingfoil
3 K. T. 27.54 nds Kanaha Beach Park wingfoil
4 J. R. 22.62 nds Kanaha Beach Park wingfoil
5 A. L. S. 21.29 nds Kanaha Beach Park wingfoil
Classement Complet
VMax
# Rider Vitesse
Classement Complet
Moyenne 5 x 10s
# Rider Vitesse
Classement Complet
Meilleur 500m
# Rider Vitesse
Classement Complet
VMax
# Rider Vitesse
Classement Complet
Moyenne 5 x 10s
# Rider Vitesse
Classement Complet
Meilleur 500m
# Rider Vitesse
Classement Complet